Sanallaştırma

İstanbul By Kadir Doğanlar

Sanallaştırma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sanallaştırma yeni bir konsept değildir. Sanallaştırma teknolojilerinin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Sanallaştırmanın ilk kez tartışılması ve planlaması 1950’lerde ortaya çıkmıştır. IBM 1960’larda sanallaştırma adına önemli hamleler yapmış, sanallaştırma adına itici güç olması adına 1960-1970 arası iki model çıkarmıştır. Bir ana bilgisayar ve çok sayıda terminalden oluşan ilk bilgisayar sistemlerinde kullanılan yapı sanallaştırma adına en güzel örneklerden biridir. Her bir kullanıcı kendine önündeki terminalin tuşlarına basarak işlem yapmakta, ancak işlemler tek bi rana bilgisaya üzerinde o kullanıcıya ayrılmış bir alanda gerçekleşmektedir. Sanallaştırmanın en çok bilinen örneklerinden biri olan Java Sanal Makinesi’dir. Java Sanal Makinesi’nin amacı, üzerinde çalışan uygulamaların bulunduğu işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlamaktadır. 1990’ların sonlarında açık sistemler diye tabir edilen x86 sistemlerin sanallaştırma dünyasına uyarlanma neticesinde, sanallaştrma kısa zamanda bilgi teknolojilerinin merkezine oturmuştur. 2000'li yıllara doğru Sun, Microsoft, VMware vb. firmalar müşterilerine ürünlerini sunmaya başlayarak bugün kullanmış olduğumuz sanallaştırma yazılımlarının ilk adımları atılmıştır. Sanallaştırma yazılımları ve donanım tarafındaki günümüze kadar gelen gelişmeler sanallaştırmayı endüstri standardı haline getirmiştir.[5] Bugün, Intel ve AMD gibi birçok büyük firma sanallaştırmaya daha iyi destek sağlamak için yeni teknolojilerini piyasaya sürmektedirler. Sanallaştırma teknolojilerinin zaman içerisindeki gelişimine baktığımızda birinci aşamada donanım kaynaklarının paylaşılması özelliği, ikinci aşamada masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması, yüksek kullanılabilirlilik ve felaket kurtarma özellikleri, üçüncü aşamasında ise kural bazlı çalışan ve kendi kendini yöneten dinamik özelliği ön plana çıkmaktadır.

Sanallaştırmanın Çalışma Mantığı

Mail sunucu, veritabanı sunucusu, yedekleme vb. gibi rollerin hepsi ayrı ayrı sunucular üzerinde hizmet veriyor olması kurumların güvenliği ve hizmetdevamlılığı açısından önemli durumdadır. Bu her rol için ayrı sunucu kurmak için öncelikle fiziksel sunuculara sahip olmak gerekmektedir. Her fiziksel sunucuya tek bir işletim sistemi kurulduğu için maliyet oldukça yüksek çıkmaktadır. Bir fiziksel sunucu üzerinde birden fazla uygulama çalıştırmak bazı durumlarda uygulamar arası çakışmaya neden olduğu için hizmet kesintilerine neden olabiliryor. Bu rollerin ayrı fiziksel sunuculara dağıtılıyor olması maliyeti arttırdığı için yeni teknoloji arayışlarını gündeme getirmiştir. Sanallaştırma tam da burada devreye girerek bir çok avantajı beraberinde getirdiği için günümüzün en önemli teknolojilerindendir. <2>SANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ Sanallaştırma teknolojileri, sanal makinelerin fiziksel bilgisayar gibi kullanılmasına olanak sağlar. Her bir sanal makine, fiziksel bilgisayar ile aynı özelliklere sahiptir. Sanallaştırma, bilgisayar kaynaklarının bölünmesi ve birçok ortamda eş zamanlı olarak paylaşılmasına sağlayan bir konseptir.[17] Bu ortamlara genel tabir ile sanal makine denir. Gerçekte var olmayan bir sanal donanım üzerine işletim sistemi kurulması ile meydana gelmektedir. Sanal makineler işletim sistemlerine (OS) ev sahipliği yapmaktadır. Bu sanal makineler misafir olarak tanımlandırılır.

Geneleksel Bilgisayar Mimarisi.

Sanallaştırma mimarisi

SANALLAŞTIRMANIN KULLANIM ALANLARI


Günümüzde sanallaştırma bir çok alanda kullanılabilir. Bunların başlıcaları şu şekilde sayılabilir.

 • Test ve geliştirme

 • Fiziksel sistemin bir kopyasını sanal bir ortamda oluşturarak, test için güvenli bir ortam oluşturulabilir. Böylece canlı ortamda değişiklik yapmaya gerek kalmaz. Çünkü canlı ortamda işlem yapmak demek, herhangi bir durumda hizmet kesintisi yaşama riskidir.

 • Sunucu konsolidasyonu

 • Uygulamalar genelde üzerinde çalıştığı fiziksel sunuculardaki kaynakların tamamını değil ancak bir kısmını kullanır. Bu da fiziksel sunucu üzerindeki kaynakların kullanılmayan kısımlarının boş şekilde beklemesi anlamına gelir. Sanallaştırma ile bu kaynak israfının önüne geçilebilir. Bir fiziksel sunucu üzerine sanallaştırma teknolojisi kurularak birden fazla sanal makine kurulabilir. Böylece kaynakları ihtiyaca göre atayabiliriz ve daha verimli kaynak kullanımı sağlamış oluruz.

 • Teknik eğitim

 • Günümüzde birçok eğitim kurumunda her öğrenci için bir bilgisayar bulunmaktadır. Sanallaştırma ile kurumlar her bir sınıf için gerekli olan fiziksel bilgisayar sayınısı düşürebilir ve eğitim bilgisayarlarının kurulumunu kolaylaştırarak bir sonraki sınıf için hızlıca hazır hale getirebilirler.

 • Eski uygulamalara destek

 • Güncel sürümlerden daha eski olan işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde çalışan uygulamalara destek sağlamak adına sanallaştırma kullanılabilir. Böylece eski teknoloji için fiziksel bir atıl bilgisayar oluşturlmasının önüne geçilir.
 • İş Sürekliliği


 • Sanallaştırmanın getirdiği en büyük artılardan birisi de iş sürekliliğidir. Sanallaştırma high availability (HA), disaster recovery (DR) gibi özellikler ile felaket anlarında iş sürekliliğini sağlayabilir ve hizmet kesintilerinin süresini oldukça kısaltabilir hatta bazı durumlarda önleyebilir. Kurumun ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kullanılacak teknolji seçilebilir.

  Bu teknolojilerinin başlıcaları şunlardır.

  Written by Kadir Doganlar.
  Ziyaret et:
  www.markaekrani.com
  Maltepe, İstanbul
  Turkiye