Sanallaştırma

İstanbul By Kadir Doğanlar

Sunucu Sanallaştırma

Sunucu Sanallaştırma

Geleneksel yapıda uygulama uyum problemleri nedeniyle her bir rol için ayrı sunucu kullanılmaktadır. Mail sunucusu için bir makine, ftp için başka bir makine, yedekleme işlemi için başka bir makine kullanılmaktadır. Donanım teknolojisi çok geliştiğinden sunucunun kaynakları büyük oranda atıl durumda kalmaktadır. [7] Sunucular donanım ve yazılımın birçok katmanlarından oluşmaktadır. Bu katmanlar hep birlikte bizim sistem olarak bildiğimiz yapıyı oluştururlar. Donanım katmanı işlemci, bellek, network adaptörleri vb. aygıtlardan oluşmaktadır. Yazılım katmanı ise işletim sistemi, uygulamalar ve donanım bileşenlerini kontrol eden aygıt sürücülerinden oluşmaktadır. Sunucularin boşta kalan kaynaklarının etkili şekilde kullanılması için, ortak bir havuz içerisinde toplanması ve kaynaklarının tek bir sunucudan ziyade daha fazla sunucuya dağıtılması durumudur. Yük dengeleme yöntemtemleri ile performans ve kapasite arttırımına olanak sağlar. [14] Sunucu sanalaştırma, sanallatırma teknolojisinin en çok kullanılan modelidir. Sunucu sanallaştırması ile ayrı ayrı sanal makineler oluşturulabilir ve bunlar hyper-v çalıştıran bir fiziksel sunucu üzerinde çalıştırabilinir. Bu hyper-v kurulu olan fiziksel makineye host, üzerindeki sanal makinelere ise konuk denir. Sanal makine yani konuklar, normal bir fiziksel bilgisayar gibi çalışır. Aynı sanallaştırma sunucusunda çalışan sanal makineler birbirinden bağımsız şekilde çalışır. Bir fiziksel sanallaştırma sunucusu gerekli kaynağa sahip ise, farklı işletim sistemlerinin bulunduğu birçok sanal makineyi çalıştırabilir. [12] Sanallaştırma teknolojisi ile donanımı daha verimli kullanabiliriz. Birçok durumda, bir hizmet yada uygulama, fiziksel sunucunun kaynaklarının bir kısmından fazlasını kullanmaz. Bu yüzden, aynı fiziksel makineye sanallaştırma kurarak üzerinde birden çok hizmet yada uygulama çalıştıracak sanal makineler kurabiliriz. Böylece kaynak israfının önüne geçilir ve donanım kaynaklarının tamamını kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse, aynı ofis için 2 işletim sistemi dağıtmak istiyoruz. Bunları tek fiziksel sunucu üzerinde çalıştıramayacağımız için bize iki sunucu gerekecek. Ayrıca her sunucunun kaynaklarının kullanılmayan kısımları boşta bekliyor olacak. Eğer bir makineye sanallaştırma yani hyper-v kurarsak ve bu sunucu üzerine iki adet sanal makine kurabiliriz. Böylece birbirinden bağımsız iki işletim sistemi de bir fiziksel sunucu üzerinde çalışabilir duruma gelir. Sunucu sanallaştırmak ayrıca makine çöplüğününde önüne geçeceği için itiyaç kadar makine olacağı ve makine sayımızda tasarruf sağlayacaktır.

Donanım Kaynaklarının Paylaştırılması

 • Sunucu Sanallaştırmanın Genel Faydaları
 • Fiziksel sunucu kaynaklarının daha verimli kullanılması
 • Daha az fiziksel sunucu ile enerji, soğutma, alan vb. giderlerden tasarruf
 • Kurulum, bakım ve yönetim giderlerinden tasarruf
 • Yeni sunucunun dakikalar içerisinde hazırlanması
 • Sanallaştırma başta konsolidasyon çözümleri, felaket anlarında hizmet sürekliliği, altyapının hızlı ve verimli bir şekilde kullanılması, merkezileştirilmesi ve kolay yönetilmesine olanak sağlar. Konsolidasyon özellikle kuruma çeviklik ve esneklik kazandırır. Sanallaştırma daha az fiziksel sunucu kullanımı ile satın almada oldukça maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bunun yanında az elektrik tüketimi, daha az soğutma ihtiyacı olacağı için daha geniş bir yelpazede tasarrufa olanak sağlar.

 • Bunların yanında çok fazla fiziksel sunucuyu yönetmek için çok sayıda bilgi teknolojileri uzmanına ihtiyaç vardır. Sanallaştırma merkezi bir yönetim sağladığı için bu durumda daha az sayıda bilgi teknolojileri uzmanı daha fazla sunucuya yeterli olabilir.

  Masaüstü Sanallaştırma


  Masaüstü sanallaştıma son kullanıcı diye tabir ettiğimiz yani kurum çalışanları bilgisayarlarını sanallaştırarak veri merkezine taşınması sonrası son kullanıcıya network üzerinden yani uzaktan sunulmasını sağlayan teknolojiyi ifade etmektir. Sanal masaüstü altyapısında (Virtual Desktop Infrastructure) istemci işletim sistemleri merkezi olarak sanal makineler barındırı ve istemciler, bu sanal makinelere RDC gibi istemci yazılımları kullanarak bağlanır. Sunucu sanallaştırma gibi fiziksel bir sunucu üzerinde birden fazla sanal makine kurularak, kullanıcıların bu makinelere uzaktan bağlanması sağlanır. [2] Böylece kurum kullanıcıları kendi bilgisayarları gibi uzak bir fiziksel sanallaştırma sunucusu üzerindeki sanal makinelere bağlanırlar ve işlemlerini bu sanal makineler ile yaparlar. Merkezi bir yönetim sağlayacağı için erişim kolaylığı ve sorun anlarında müdahele hızlılığı ile kuruma katkı sağlayacaktır. Yine birden fazla kullanıcı bilgisayarına donanım takviyesi yapmak yerine tek bir sunucu üzerine yatırım yapmak, bütün bağlı kullanıcılarıda etkileyeceği için maliyet tasarrufu sağlayacaktır. VDI düzenli yedeklenmesi konusunda da kolaylık sağlayacağı için tercih edilir. Sunucu sanallaştırma ile çok fazla benzerlikleri olmasına rağmen en büyük fark, sunucu sanallaştırması hizmet veren sunucuların sanal platform üzerinde çalışması, masaüstü sanallaştırması ise hizmet alan kullanıcıların bilgisayarlarının sanal platform üzerinde çalışmasıdır. Kurum çalışanları, kendilerine tahsis edilen bilgisayar kaynaklarınının genelde %10’nu kullanır. Geri kalan kaynaklar atıl durumda bekler ve verimli kullanılmamış olur. Bu yüzden masaüstü sanallaştırma ile karmaşık masaüstü ortamlarının yerini thin client diye tabir ettiğimiz daha düşük maliyetli ve düşük donanımlı küçük cihazlar almaktadır. Bu küçük bilgisayarlar oldukça az elektirik harcar, çok fazla donanıma ihtiyaç duymaz ve sadece kullanıcının kendisine tahsis edilmiş sanal makineye bağlanmasına olanak sağlar. Yönetmemiz gereken yüzlerce bilgisayar yerine birkaç imaj dosyası bulunmaktadır. Her makine için gigabytelarca disk alanına ihtiyaç yoktur. Depolama alanından % 90’lar civarında tasarruf elde edilmektedir. İşletim sistemini yayınlayarak thin client vb. düşük kapasiteli makinelerde en son teknoloji kullanılabilmektedir. Kurum içi çalışanların giderek standart mesai saati kavramından uzaklaştığı günümüzün değişen çalışma koşullarında kullanıcıların bilgisayarının masaüstüne bağlanarak kendi ofislerindeymiş gibi çalışmalarına olanak tanıyan bu sistem 16 kurumlar açısından da önemli avantajları beraberinde getirmektedir. Bu teknoloji sayesinde masaüstü bilgisayarları merkezi bir noktadan yayınlayıp kullanıcı kaynaklı sorunları tamamen ortadan kalkması da hedeflenmektedir.

  Masaüstü Sanallaştırma

  Sanallaştırma

  Masaüstü Sanallaştırmanın Genel Faydaları

 • Güvenlik
 • İş sürekliliği
 • Dinamik yapı
 • Dağınık iş gücü
 • Tasarruf
 • Yönetimsel kolaylık

 • Güvenlik


  Kurum çalışanlarının kullandığı bilgisayarlara kopyalanan kritik bilgilerin erişim kontrolü oldukça güç bir durumdur. Ayrıca tamire gönderilen kurum bilgisayarları, çalınan, kaybolan bilgisayarlar veri güvenliği açısından kuruma oldukça ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Masaüstü sanallaştırma ile son kullanıcı verilerini veri merkezinde tutarak veri güvenliğini arttırmış oluruz. Veri sunucu odasında barındırıldığı için, çalışanlara daha güvenli bir ortam sağlanmış olur. Bu şekilde korunan veri kaybı ve bozulması, yukarıda saydığımız kayıp, çalıntı gibi durumlarda iş gücü kaybına neden olmaz.

 • İş sürekliliği

 • Masaüstü sanallaştırma teknolojisi ile kullanabildiğimiz ve daha önce bahsettiğimiz HA ve DR teknolojileri ile iş sürekliliğini sağlamış oluruz.

 • Dinamik yapı

 • Fiziksel ortamın en büyük sorunlardan birisi de statik yapının getirdiği kısıtlardır. Örneğin kullanıcıya tahsis edilmiş bir fiziksel bilgisayar kaynaklarının tamamı o kullanıcının işlem gücüne bırakılmıştır. Yani kullanılmayan kaynaklar makinede atıl durumda bekleyecek ve verimsiz kullanılmış olacaktır. Sanallaştırma ile kullanıcıların ihtiyaçlarını belirleyebilir ve daha hızlı ve kolay şekilde kaynak ihtiyaç analizinden sonar tanımlama yapılabilinir. Hangi kullanıcının hangi kaynağa ne kadar ulaşması gerekiyorsa, bu şekilde bir tanımlama yapılabilir. Daha sonar ihtiyaç anında çok daha hızlı ve kolay şekilde kaynak arttırımı sağlanabilir.

 • Dağınık iş gücü

 • Masaüstü sanallaştırma teknoloji sayesinde kullanıcı lokasyon bağımsız istediği bilgisayardan ve istediği yerden sadece ağ bağlantısı ile kendisine tahsis edilmiş masaüstüne ulaşabilmektedir.

 • Tasarruf

 • Bir ince istemci 20W’dan daha az elektrik harcamaktadır. Bir masaüstü bilgisayar ise 150W’dan fazla elektrik harcamaktadır. Kurumlardaki son kullanıcı bilgisayar sayısının sunucu sayısından çok daha fazla olduğunu düşündüğümüzde iş gücü, bakım, elektrik, zaman vb. giderlerden büyük oranda tasarruf edilmektedir.

 • Yönetimsel kolaylık

 • Çok fazla kullanıcısı olan kurumlar için kullanıcı masaüstlerinin yönetimi ciddi bir sorundur. Az kesinti olması ve sağlıklı şekilde çalışması için planlama yapılır. Ayrıca masaüstü verilerinin düzenli yedeklenmesi zor olduğu için veri kaybı yada veri bozulması durumunda, kaybın yerine konması oldukça güç bir durumdur. Masaüstü sanallaştırması ile bu işlemler tek bir arayüzden yönetilebilinir. Son kullanıcı yani çalışanların verileri sunucu üstünde saklandığı için yedeklenmesi daha kolay ve bozulma yada kayıp anında daha hızlı geri dönüş sağlar.

  Written by Kadir Doganlar.
  Ziyaret et:
  www.markaekrani.com
  Maltepe, İstanbul
  Turkiye